Landsbygden. Vall.

VALL. 9 dec.
Fjäderfädag var i går anordnad härstädes på torsdagskvällen, då föredrag hölls av agronom Wald Ericsson, Källunge, såväl om äggproduktionen som om ägghandelns organiserande. Även en del belysande skioptikonbilder visades. Vid mötet tillsattes en kommitté för bildande av en äggförening i socknen och i denna kommitté invaldes lantbr. K. J. Ahlvin, Levide, sammankallande, och Oskar. Johansson, Linhatte, folkskollärare Gust. Pettersson, samt lantbr; Nils Johansson, Hardings, och Henning Widén, Vallbys i Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *