Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 24 nov.
En högtidlig begravning ägde rum på tisdagen i Tingstäde kyrka, då stoftet av folkskollärarinnan Fanny Thomsson i Stenkyrka vigdes till gravens ro. Ett stort antal deltagande vänner och församlingsbor från såväl Tingstäde som Stenkyrka hade kommit tillstädes, däribland den avlidnas elever i Stenkyrka folkskola. Kyrkan var rikt upplyst och koret hade smyckats med blommor och grönt.
Den högtidliga iordfästningsakten inleddes med ps. 484: 1, varpå officianten, kyrkoherde Gustaf Olofsson, höll en gripande dödsbetraktelse och påminde om den avlidnas vackra personliga egenskaper, hennes nit och trohet och hennes ledande itresse för sitt kall. Sedan han även talat tröstens ord till de sörjande, ägde jordfästningen rum på ritualenligt sätt. Därefter utfördes begravningsmässan, varvid den bortgångnas farbroder, kyrkoherde Thomasson från Harg, tjänstgjorde som liturg. Akten avslöts med ps. 105: 3—5 varpå kistan bars ut på kyrkogården och, sänktes i familjegraven. Vid graven höllos tal av bl. a. kyrkoherde Thomasson och folkskollärare Olof Bolin, och Stenkyrka sångförening, som medverkat med sång även i kyrkan, utförde flera vackra sångnummer. Till sist sjöng kören »Stilla skuggor», varpå kyrkoherde Thomasson frambar de sörjandes tack för de vackra hyllningarna vid griften.
Till den bortgångnas grav hade sänts ett 50-tal kransär, bl. a. från Stenkyrka skolråd, elever-vid-Stenkyrka skola,Stenkyrka sångkör, I. O. G. T:s studiecirkel i Stenkyrka, logen Stenkyrka Framtidshopp av I. O. G. T., Visbykretsen av S. A. F. och pastoratets lärarkår.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *