Landsbygden. Martebo.

MARTEBO, 25 nov.
I Nordermyrs utdikningsföretag hölls i går sammanträde i Martebo kommunalrum för val av ordförande och ledamot i arbetsstyrelsen efter framlidne löitnant C. O. Pettersson i Stenkyrka. Som ledamöter i styrelsen kvarstå J. Gardell, Karlslund i Martebo, och Oskar Höggren, Kvie i Stenkyrka, och efter hr Pettersson nyvaldes Rudolf Liliegren, Roshage i Stenkyrka. Till ordförande nyvaldes hr Gardell.
Rörande de ekonomiska svårigheter, i vilka företaget kommit, kunde på sakens nuvarande ståndpunkt inga åtgärder vidtagas, utan avgörandena i detta avseende måste t.v. anstå, tills situationen hunnit klarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *