Kungörelse om mjölkdeklarationen.

Länsstyrelsen härstädes har nu i kungörelse förelagt uppgiftspliktige
mjölkleverantörer att före den 15 nov. till magistraten i staden eller vederbörande landsfiskal på landet ingiva eller med posten insända föreskrivna uppgifter, vilka skola avfattas å härför utarbetade blaketter. Magistraten och landsfiskarlerna skola tillse, att alla uppgiftspliktige avlämna deklarationer. Skulle detta trots anmaning icke ske, skall förhållandet anmälas till länsstyrelsen, som äger att vid försummelse utfärda vitesföreläggande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 november 1932
N:r 257

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *