Klintehamn.

Den 3 sept.
Otto Boys jordafärd.
Igår vigdes stoftet av bortgångne förre disponenten vid Klintebys konservfabrik Otto Boy till den sista vilan under stor tillslutning från allmänhetens sida. Begravningsgästerna samlades kl. 1 e. m. i den avlidnes hem. Innan färden till kyrkan företogs, ägnade direktör Oscar Rosvall den bortgångne några minnesord.
Under det en sor sch utfördes å orgeln, bars kistan fram i kyrkans kar, som smyckats med blommor och wanar, och från vilket en mängd levande ljus strålade. Sedan en ,psalmvers sjungits, hölls av officianten, kyrkoherde G. Sjöberg, ett varmhjärtat anförande. Med utgång från orden om den gode förvaltaren tecknadetalaren den avlidnes livsgärniN och betydelse för den ort, där han haft sin verksamhet förlagd under de senare åren. Han hade fullgjort sin gärning med intresse, trohet och ihändighet.
Sedan de tre skovlarna mull fallit, och officianten läst några bibelställen pra dens samt en psalmvers sjungits, fördes kistan ut ur kyrkan och sänktes i graven. Vid denna framträdde direktör Rosvall och bringade den avlidne ett varmt tack för det arbete, han utfört, och för dren duglighet och det aldrig sviktande intresse, han på sitt arbetsområde lagt i dagen. Genom sin initiativkraft och stora duglighet hade dren bortgå noe bidragit till att i synnerligen hög grad utveckla det företag, han var satt att leda. Talaren slutade sitt av varm känsla burna anförande med ett tack till den bortgångne vännen och medarbetaren, samt lyste frid över hans minne. Vidare höllos anföranden av handlanden P. S. Lindstedt och pastor emeritus S. G. Hulteman, Till båren hade sänts en synnerligen rik och vacker blomsterskörd, vittnande om att den avlidne tillvunnit sig vänskap och aktning i vida kretsar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 september 1932
N:r 204

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *