Kappseglingen i Fårösund

på lördagen, anordnad av Visby segelsällskap och den andra i ordningen i »örlogshamnen» där ute, hade mottagit anmälningar av 23 båtar, av vilka dock tre uteblevo av skilda anledningar. Kandidat Skoglar med Bölja startade från Karlskrona i tisdags, men hade på grund av motiga vindar och tjocka icke hunnit fram — Bölja kom in till Visby, på söndagsförmiddagen — Gutenviks Spray kom för sent i väg från Visby, och hr Harding hann icke få segelstället i ordning till Mona. Det var sålunda 20 båtar, som seglade, och seglingen blev mycket intressant, då det var flera nya båtar, som nu hade att visa vad de dugde till. Resultatet, särskilt i klass II, blev också ganska överraskande i det att den nya Visbybåten Evoe lyokades komma på tredje plats, medan övrig Visbybåtar åkte betydligt längre ned på listan och finge se första priset gå till Slita och andra priset till Rute: Mycket folK hade samlats och följde seglingen med intresse.
Det var soligt och vackert på lördagsmorgoneu, men on tjock dimbank låg utanför ostkusten hela morgonen. Då det på grund av snrakilda omständigheter blev litet knappt med tiden mellan samling och start, uppsköts starten till kl. 1, då båtarna stucko iväg, seglande banan mutsols —samma bana användes som 1930. Vid starten hade emellertid solen försvunnit i moln, och en tät tjocka drev fram över sundet, varför sikten blev mycket dålig, och absolut första båt över startlinjen kunde icke fixeras. Startpriset kunde sålunda icke utdelas. Om en stund skingrades remellertid tjockan åter, och resten av seglingen skedde i vackert väder och 5-6 sek.- meters vind, vilken var alltför svag för flertalet båtar för att de skulle kunna göra sig gällande. Humoresque t. ex. hade, göra 2 tim. 37 min. på första varvet som Laila, John Olssons, Slite, nya båt, klarade på 1 tim. 43 min. och blekskenan Jim, Alyhr, Visby, på 1,42. Särla, Myrsten, Slite, seglade utmärkt och avverkade första. varvet på 2 tim. 7 min. 51 sek. En båt, som också seglade bra var Hanik, Dahlbäck, Slite, som seglade första varvet på 2,30,38, obetydligt sämre än första pristagaren i klass IV, Visbysnipan Blixten, Sedrlius, men tyvärr seglade Hanik av missförstånd blott ett varv, ehuru den tillhörde klass III, som hade att segla två varv.
På grund av den relativt skrala vinden drogo seglingarna ut på tiden, och först framemot 6-tiden kunde seghngsnämden sätta sig till att räkna. Sedan resultatet var klart följde prisutdelning i pensionat Verners trädgärd med applåder och leverop för pristagarna. Protest hade ingivits mot en båt för det den touchat
prick med spinnakerbommen vid en rundning. Protesten godkändes av seglingsnämnden, roven föranledde ingen åtgärd mot båten ifråga — den var icke pristagare — utan endast en allmän erinran till seglarna att jakttaga gällande kappseglingsregler.
Den anmärkta båten fick alltså bli syndabock denna gång för ett fel, som den icke lär ha varit ensam, om, men som likafullt icke får förekomma. En annan gång blir det diskvalificering.
Det kan förtjäna framhållas, att båda de första pristagarna i klass III, Speed och Eira, äro gotlandssnipor, byggda av den gamle välkände båtbyggaren Kristian Bogren, numera bosatt i Slite. Bogren har väl i sina dagar byggt flera hundra båtar ön runt och kan vara förtjänt av den merit, som ligger i att två hans händers verk på detta område så dominera att de hemföra da bästa prisen i sin klass.
Efter prisutdelningen intogs gamensam supé, som pensionat Verner under klubbmästare Anderssons ledning arrangerat alldeles utmärkt och till allas belåtenhet. Inemot 70-talet personer deltogo i supen, som följdes av dans i gymnastiksalen, och närdenna slogs igen fortsattes dansen på bryggan till solen gick upp och de flesta båtarna stucko till sjöss för att segla eller bogseras hem. Visbybåtarna finge hård kryss och ett par sökte till sist lä i Kappelshamnsviken. Irma, Evoe, Aya och Vivienne kommo emellertid in i natt efter en lång söndag på det blånande havet. Fårösundsseglingen 1932 blev som segelsällskapets föregående seglingar mycket lyckad och allt gick bra i lås, även om man naturligtvis icke kan göra alla till lags. På söndag följer nu den traditionella Visbyseglingen. på triangelbana. Till Fårösundsseglingen hade många båda enskilda personer och företag skänkt kontanter eller prisar, och för detta
deras visade intresse ber segelsäll skapet genom oss få framkröra ett varmt tack.
Prislistan fick följande utseende (klasserna I, II och III seglade 10,4 distansminuter, klass IV endast 5,2 dist-min.):

Klass I:

 1. Jim, H. Alyhr, Visby, seglad tid 3,32,42. beräknad tid 3,12442. W. 5. S:s silverpokal.

Klass II:

 1. Laila, John Olsson, Slite, seglad tid 3,21,12, beräknad tid 3,07,51, plakett och Slitebors hederspris, skål;
 2. Wynny L Stuxberg, Rute, 3,39,14 — 3,29,31. Gotl. Kalkverks hederspris, pokal;
 3. Evoe, Varner Olsson, Visby, 3,31,03 — 3,40,46. Seglarväns hederspris, barometer;
 4. W. S. S:s utlottningsbåt 1932, rorsman P. Lundqvist, 3,42,56 — 3,44,33, minnespokal till rorsmannen.

Klass III:

 1. Speed, E. Högberg, Slits, seglad tid 4,09,08. beräknad tid 3,58,14. plakett samt Pehr Fr. Stengårds vandringspris till bästa Gotlandssnipa och årspokal;
 2. tira, Sven Lyth, Säte, 4,23,12 — 4,10.40. V. Svanhorgs hederspris, silvertallrik;
 3. Särla, G. Myrsten, Säte. 4,07,09 —4,19,41. Gotlands kalkverks hederspris, pokal.

Klass IV:

 1. Blixten, E. Sedelius, Visby, seglad tid 2.30,29 — 2,28,34, plakett och penningpris;
 2. Cents, Knut Ågren, Fårösund, 2.57,54 — 2,59,49, penning-pris. Löfveberg & Peterssons vandringspris för snabbaste båt i klasserna II och III (i kyss III dock endast gotlandssnipor) tillföll Laila, John Olsson, Slits. Ett hederspris till snabbaste båten i klass III, oavsett regeln, tillföll G. Myrsten, Slite, och ett penningpris till seglingarnas äldsta båt tilldelades Pelle, K. Karlsson, Säte.
  Tiderna för övriga icke prisbelönade båtar voro: klass II: 5. Vivienne, Nils Friberg i:r, Visby. 3,47,03 — 3.49.28; 6. Aya, Karl Andersson, Visby, 3,41,54 — 3,5,15; 7. Irma, Gösta Löfveberg, Visby, 4,13,18 — 4,08.27; 8. Pelle. K. Karlsson, Slite, 4.12,19 — 4,13,32: 9. Humoresaue, Visby Sjöscouter, 4,34,45 — 4,34,45: klass III: 4. Björn, J. N. Stuxberg, Fårösund, 4,32,10 — 4,27,08; 5. Nalle, Hans Smitterberg. Fårösund, 4,35,26 — 4,30,00;. 6. Kuttingen, T. Jacobsson, Slite, 4,48,52 — 4,50,42: klass IV: 3. »J. 6», Tornberg, Fårösund, seglad tid 3,23.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *