Intet skäl för dispens.

Musikaliska akademien har nu yttrat sig över ansökningar från Sanda, Hellvi och Vänge församlingar att i fråga om behörighetsvillkoren för resp. organisttjänster måtte medgivas sådan ändring som omförmäles i par. 8 av Kungl. kungörelsen den 16 april 1930 angående villkor för behörighet till organist- och kantorsbefattning.
I yttrandet anföres bl. a., att Sanda församling efter akademiens uppfattning icke kan hänföras till de smärre församlingar, å vilka, med hänsyn till ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter, den åberopade dispensbestämmelsen bör erhålla tillämpning.
Ej heller beträffande Hellvi och Vänge församlingar anser akademien tillräcklig anledning föreligga att tillämpa nämda paragraf.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *