Hur fördela arrendemedlen?

Kyrkoherden i Fardhems pastorat Klas Havrén anhåller hos kammarkollegium om föreskrift rörande fördelningen av de arrendemedel, som tillfallit kyrkoherdebostället i Fardhems socken vid en år 1930 verkställd utdelning av sedan år 1910 samlade och förräntade arrendemedel för betesrätten å samfällda iordstycken, tillhörande tredje skifteslaget i socknen, till vilket bostället hör. Bostället, som till år 1930 innehades av kyrkoherden, har sedan dess varit utarrenderat i mindre delar till olika personer, vilka nu begärt få del av arrendemedlen ifråga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 oktober 1932
N:r 249

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *