Gotlands infanterikår.

Inspektören för infanteriet tillstyrker hos k. m:t militärbefälhavarens på Gotlands förslag att överstelöjtnanten vid Gotlands infanterikår Herm. Tillberg måtte kommenderas att följa utbildningen vid den granatkastarkurs, som kommer att anordnas vid skjutskolan å Rosersberg. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *