Förskingringarna i Stenkyrka.

Lokalföreningen i Stenkyrka hade i går sammanträde för utredning av den ställning som densamma kan komma att intaga efter uppredandet av löjtnant C. O. Petterssons affärer. Det konstaterades därvid, att den av Pettersson förda bokföringen är i många avseenden falsk och missvisande. Många medlemmar, som i lokalföreningens räkenskaper varit upptagna för skulder till föreningen på betydande belopp, ha kunnat styrka, att beloppen till större delen äro inbetalda till Pettersson. Denne har då tydligen underlåtit att i räkenskaperna införa inbetalningar till föreningen, varigenom dess kassaställning kommit i en mycket bättre dager, än vad som motsvarat verkliga förhållandet. Något överslag över, huru stora divergenser, som på detta sätt uppkommit, har ännu icke kunnat göras, men tydligt är, att det rör sig om många tusentals kronor. Utredningen fortsättes nu genom jämförelser med centralföreningens räkenskaper.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 november 1932
N:r 267

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *