För många reservofficersaspiranter.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t den av befälseleven vid Gotlands infanterikår Eric H. Wångmark gjorda ansökningen om rätt att antagas till reservofficersaspirant vid kåren, utan hinder av att ansökningen ej ingivits i föreskriven tid. Däremot avstyrkes hans ansökan av infanteriinspektören, som framhåller, att det redan befintliga antalet reservofficersaspiranter väsentligt överstiger det antar elever, som kunna beordras till reservofficerskurser vid krigsskolan år 1934. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 oktober 1932
N:r 240

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *