Fardhems pastorat.

Till kyrkoherdetjänsten i Fardhems pastorat, som förklarats till ansökan ledig med ansökningsrätt för hela rikets prästerskap, ha som sökande anmält sig ständiga adjunkten i S:t Anna och Börrums församlingars pastorat, Verner Värendh, samt gotlänningen komminister Knut Johansson, Voxtorps församling i Jönköpings län.
Vid första ansökningstidens utgång söktes som bekant befattningen av t. f. kyrkoherden Olov Havrén, Hejde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *