Exekutiv avktion.

Genom exekutiv auktion, som förrättas här å landskansliet tisdagen den 25 oktober 1932 klockan 1 e. m. kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Sigfrid Andersson tillhöriga fastigheten 11/512 mantal Snovalds 15 i Roma socken.
Fastigheten är belägen omkring 300 meter söder om bygdevägen Akebäck—Vall och gränsar i väster mot Valls socken. Den är obebyggd och omfattar i areal 5.9510 hektar.
Av arealen hava omkring 35 ar odlats och brukats såsom åker, men ligga nu i vanhävd. Resten utgöres av skog- och betesmark med skog utöver husbehov.
Fastigheten har saluvärderats till 500 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 5 september 1932.
A. E. Rodhe.
O. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *