En högtidlig begravningsakt

ägde rum i går, då i kapellet å södra kyrkogården vaktmästaren vid riksbanken Emil Wahlby härstädes vigdes till griftero, under stor tillslutning av sörjande vänner, styrelseledamöter och tjänstemän vid riksbankens avdelningskontor m. fl.
Före den officiella akten sjöng kören från missionskyrkan, »Högt över stjärnor.» Sedan därefter psalmen 484: 1, 2 sjungits, höll komminister Öberg, utgående från dagens episteltext, ett anslående griftetal, som utmynnade i några ord om den, avlidne, som varit en varm kyrkans vän och en god församlingsmedlem. Talaren erinrade också om den avlidnes kärlek till sången allt ifrån barndomen, om hans trägna verksamhet i det mångåriga levnadskallet. Efter jordfästningsakten sjöngs ps. 461: 12, varefter sång kören sjöng:
»Jag såg en ny himmel och en ny jord»
Sedan kistan sänkts i graven, talade grosshamdlare C. I. Kolmodin å riksbanksstyrelsens och tjänstemännens vägnar samt nedlade en krans med band i de blå och gula färgerna med inskriften: »I minne av långvarig och trogen tjänst. För missionskyrkokören talade tullförvaltaren K. Berggren, som nedlade en krans å vars blå och vita band lästes: »Jordens oro viker etc.» Från stadsmissionen, vars sångare den avlidne fordom tillhört, bringades genom pred. K. Nordfeldt en blomsterhyllning och från Gotlands Missionsförening en krans med inskriptionen & lilafärgade band: »Tack för decenniers troget sångledare- och medarbetarskap», Från grupper, vänner och anförvanter hade kommit en stor gärd av blommor och kransar liksom en mängd kondoleanstelegram.
Sedan predikant Nordfeldt talat för Gotlands Missionsförening och hemburit å familjen Wahlbys vägnar dess djupt kända tacksamhet för den hedersg- och vänskapsbevisning som kommit den hänsovne till del, och sedan sång kören verkningsfullt sjungit »Nattens skuggor sakta vika», avslöt pastor Öberg med bön och sjöngs till allra sist: »O gläds min själ och sjung Hans pris.»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932
N:r 265

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *