En högtidlig begravning

ägde rum här i går, då stoftet efter avlidne f. d. poliskonstapeln J. A.
Bäckström vigdes till gravens ro.
I processionen, som utgick från sorgehuset vid Södertorg, bildade stadens poliskår i uniform hedersvakt omkring likvagnen, och efter densamma följde också stadsfiskal Ullman. I domkyrkans kapell hade borgmästare Torpadie infunnit sig och i sorgehögtidligheten deltogo även medlemmar i Visby friförsamling. Vid ingången till kyrkan bildade polismännen häck.
Jordfästningen förrättades av pastor Thure Åberg, vilken som text för gitt griftetal valt orden i Joh. 3:16: »Så älskade Gud världen etc.» I sitt tal fick han även anledning att erinra om den bortgångnes personlighet och gärning. Före jordfästningsakten sjöngs ps. »I himmelen, i himmelen», och efter densamma »Han tårar fälla skall som vi».
Processionen fortsatte därefter till Norra begravningsplatsen. Sedan kistan här sänkts i graven, talade par stor G. Pihlström, vilken frambar ett tack från Visby friförsamling, som den bortgångne tillhört i 38 år.
Stadsfiskal Ullman nedlade därefter poliskårens krans och uttalade några tacksamhetens ord och till slut uttalade pastor Åberg några personliga avskedsord till den bortgångne. Därpå sjöngs »Här vi skiljas från varandra».
En mycket rik blomsterskörd hade sänts till den bortgångnes bår och i densamma märktes bl.a. följande kransar:
från Visby poliskår, med blågula band (Gode vän, tack för allt Du gav), från Visby friförsamling, från styrelse och föreståndare i Visby friförsamling, från personalen vid firman J. E. Bäckströms elektriska bykå med lila band (Ett sista tack och farväl) m. fl.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *