Auktion i Hörsne

Onsdagen den 30 nov. kl. 10 f. m. låter Ossian Veström Hallgårds i Bara genom offentlig auktion försälja allt yttre lösöre varav nämnes:
Kreatur: 2 st. draghästar 11 och 6 år, därav ett bra sto, 1 unghäst 3 år, 3 st. mjölkkor, en betäckt kviga, tjurkalv, 4 st. får, 25. höns, 2 st. grisar. Redskap: 2 par grova arbetskälkar, 1 nytt kälkrack, en bättre åkvagn, 3 st. arbetsvagnar, 2 st. sättare, foderhäckar, ny självbindare Cormick, ny såningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, fjäder-, krok- och slätpinnharvar, 2 mullskopor, kärra, lastdragare, åkvagn, hackelsomaskin, kornvält, 2 st. vändplogar, »Viktoria», 1 par arbetsselar, bättre selar, årder, handredskap, käbttingar m. m. Torrt ämnesvirke, bräder, hö och halm m. m. För annans räkning säljes: en unghäst i tredje året, grov, något körd och 10 st. 5 veckors grisar.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 augusti 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i nov. 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *