Arbetslösheten.

Arbetslöshetskommittén i Träkumla socken rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 8, därav 4 familjeförsörjare.
Arbetslöshetskommissionen har till kr. 4:50 pr 8-timmars arbetsdag fastställt grovarbetarlönen för Lärbro socken, vilken lön som bekant ligger till grund för beräkningen av reservarbetslöner och kontantunderstöd åt arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *