Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Till äktenskapsskilnad mellan hustru Charlotta Vikander och sergeant J. P. Vikander dömde rådhusrätten i dag. Fadren får behålla och uppfostra barnen, men utgifva åt hustrun underhåll, hvarom de sjelfva äga att enas.
Vikander inlemnade idag en skrift, hvari han begärde uppekof med utslaget för åtskilliga vittnena hörande m. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *