Intet tåg ha vi haft på jernvägen

sedan i torsdags, och om något tåg kan sändas ut i morgon beror på, hvad snöplogen, som i dag arbetat sedan i morgse, förmår uträtta. Då detta skrifves har plogen hunnit bortom Barlingbo.
Igår arbetades också hela dagen från kl. 10 f. m., men plogen hann då ej längre au till Sylfasta, hvarifrån den återvände hit på aftonen. I lördags kunde intet arbete företagas på grund af det då rådande yrvädret.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *