I Gotlands Länsfängelse

har under år 1888 följande antal fångar förvarats:
Qvarvarande från 1887 10, af hvilka 2 under transport; tillkomne under året, 82 af hvilka en hitförflyttats från Stockholms stads ransakningsfängelse. Åfgångne under året 87, af hvilka 9 frikänts, 1 blirvit stäld på fri fot enl. § 7 lösdrifveritagen, 1 frigirvits af kungl. nåd, 60 efter utståndet straff, 1 förflyttats till Kalmar länsfängelse, 3 till Stockholms ransakningsfängelse, 2 till Långholmen, 3 till Norrmalm, 1 till Norrköping, 1 till Tjurkö och 5 till Vaxholm. Qvarvarande till innevarande år 5; samtliga tvångsarbetsfångar.
Angående straffarten hafva blifvit dömde: till straffarbete 8, till urbota fängelsestraff 7, till fängelse i stället för böter 44, till tvångearbete 12.
Under de senaste 10 åren har fångarnes antal varit: 1879 141, 1880, 156, 1881 142, 1882 143, 1883 154, 1884 132, 1885 126, 1886 94, 1887 102, 1888 90.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Januari 1889
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *