Skogens sagor

eller växtligheten på Gotland benämnes en uppsatstföljd af P. A. Säve uti tidskrift för skogshushållning. — Både ämnets vigt och författarens värderade penna göra, att vi med författarens benägna medgifvande tagit oss friheten på annat ställe i bladet för våra läsare delvis återgifvadena intresseväckande uppsatsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 September 1876
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *