Landtmäteristyrelsen

har 10 d:s beviljat tillständ åt hos kommisionslandtmätaren i Gotlands län C. G. Kökeritz anstälde landtmäteri-auskultanten A. C. H. Lange att biträda kommissionslandtmätaren i samma län F. R. Cedergren vid de tillfällen han icke af hr Kökeritz i tjensten användes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 April 1876
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *