Att bouppteckning

efter aflidne handlanden J. A. Lindström vid Katthammarsvik i Östergarns socken kommer att förrättas måndagen 28 i innevarande månad, kl. 10 f. m. får jag såsom anmodad utredningsman tillkännagifva. Till denna förrättnings öfvervarande kallas alla den aflidnes närmaste arfvingar och sterbhusdelegare, och torde de, hvilka med den aflidne i lifstiden haft oafslutade affärer, sådant före tiden anmäla antingen för hr kamreraren O. Melin i Visby eller undertecknad.
Kräklingbo,2 Aug. 1876.
CARL NORDAHL, kronolänsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *