Strandning.

För fullständigande af vår notis i förra numret af tidningen få vi meddela:
Den franska brigg, som den 16 dennes kl. 5 f. m. strandade å Salvoreen, beter ”Joseph & Marianne”, kaptenens namn le Leglée, hemmahörande i Auray, kommande från Hernösand med last af plank och destinerad till Tronville i Frankrike. Fartyget infördes den 17 till Slitehamn af bergningsångaren Neptun, men tros blifva vrak, emedan botten är söndersliten.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 21 September 1875.
N:r 75.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *