Sjelfmord.

Lördagen den 18 dennes afbände sig förre bonden Lars Anton Köhler från Ammunde i Burs socken, lifvet medelst hängning i sitt boningsrum. Vid å stället hållet förhör och besigtning är utrönt att Köhler, som var 72 år gammal och enkling, under de sednare åren varit grubblande, hvilket tros vara orsaken till hans förtviflade beslut.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 25 September 1875.
N:r 76.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *