Från sjön.

(Bref till Gotlands Allehanda). Engelska lastångaren Luna, kommande från Norrköping, destinerad till Waldemarsvik, inkom till Klintehamn i måndags, utgick åter samma dag, men nödgades, i anseende till tjocka, återvända på aftonen, och qvarlåg ännu i torsdags.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 30 Oktober 1875.
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *