Ett valmöte

hölls i Lärbro kort före riksdagsmannavalet 21 dennes, der man enade sig om att uppställa hr Jacobsson till kandidat, hutvudsakligast på de grunder, att han vore en akademiskt bildad man i sina bästa år (35 år) och en praktisk jordbrukare samt emedan man trodde sig veta, att äfven förre riksdagsmannen Kolmodin ansågo honom såsom den för tillfället lämpligaste. Mötet beslöt äfven, att till kommunerna kringsända ett cirkulär af enahanda innebåll.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 26 Oktober 1875.
N:r 85.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *