Hällgren, Karl Tore Alfred, Hemmason.

\"\"

Dede skyttegille.
Mölbjärs, Roma, Gotlands Karby. Född den 21 april 1925 i Visby. Föräldrar: Emrik Hällgren o. h. h. Ada f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1941. Hv. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Hällgren, Erik Jakob Adolf, Hemmason.

Dede skyttegille.
Möllebjers, Roma, Gotlands Karby. Född den 22 oktober 1922 i Visby. Föräldrar: Emrik Hällgren o. h. h. Ada f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Hagvall, Yngve Theodor, Lantbrukare.

\"\"

Dede skyttegille.
Aumunds, Roma, Gotlands Karby. Född den 11 november 1913 i Roma församling. Föräldrar: Viktor Hagvall o. h. h. Edla f. Johansson. Gift 1939 med Annie Engsrtröm. Medlem i gillet sedan 1925, styrelseledamot, kassör sedan 1942. Tillhör skjutklass 3. Innhar: Skyttem s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Hagvall, Harry Fritz Gustav, Elmontör.

\"\"

Dede skyttegille.
Unsarve, Halla, Romakloster. Född den 14 februari 1918 i Roma församling. Föräldrar: Viktor Hagvall o. h. h. Edla f. Johansson. Gift 1941 med Märta Nilsson. Medlem i gillet sedan 1932. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s, Milidrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Gahnström, Sigvard Emanuel, Vägmästare.

Dede skyttegille.
Romakloster. Född den 15 juli 1909 i Boge församling. Föräldrar: Edvard Gahnström o. h. h. Justina f. Sjöstrand. Gift 1938 med Maja Svensson. Medlem i föreningen sedan 1942, tidigare medlem i Bara skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Bara skytteförenings MästerskapsM s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Engström, Oskar Bengt, Hemmason.

\"\"

Dede skyttegille.
Karby, Roma, Karby. Född den Engström, Oskar Bengt26 oktober 1912 i Roma församling. Föräldrar: Oskar Engström o. h. h. Vendela f. Stenström. Gift 1938 med Märta Nilsson. Medlem i gillet sedan 1927. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem ksp s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Engström, Gustaf Brynolf, Hemmansägare.

\"\"

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Karby. Född den 16 augusti 1902 i Roma församling. Föräldrar: Anders Engström o. h. h. Hulda Engström. Gift 1939 med Maria Almgren. Medlem i gillet sedan 1917, kassör 1925-1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, SkolskytteM br, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Bohman, Bror Folke Alfred, Murare.

\"\"

Dede skyttegille.
Vallgärdet, Romakloster. Född den 8 december 1913 i Buttle församling. Föräldrar: Gustav Bohman o. h. h. Emelia f. Svensson. Gift 1940 med Asta Andersson. Medlem i gillet sedan 1941, tidigare medlem i Buttlr skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Andersson, Karl Rune Ferdinand, Lantarbetare.

Dede skyttegille.
Timans, Roma, Gotlands Karby. Född den 20 januari 1912 i Roma församling. Föräldrar: Otto Andersson o. h. h. Anna f. Johansson. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Gårdagens skyttetävlingar i Tofta.

Gotlands nationalbeväringsförbund hade i går tillsammans med Gotlands skytteförbund anordnat tävlingar i Tofta. Tävlingarna gynnades av ett idealiskt väder. För anordningarna stod personal från infanterikåren under kapten Söderbergs ledning.
Nationalbeväringens skjutningar ägde rum i patruller om befälhavare och 7 man och avsåg fiendens nedtryckande till stöd för sidogruppers framryckning. För uppdragets genomförande anslogs tio minuter. Målgrupperna bestodo av framskjuten kg.-grupp och längre bakåt en kulspruta samt gevärsinfanteri. Figurerna voro väl dolda och ställde stora kvav på målspaning och eldfördelning. Tio patruller tävlade.
Bästa resultatet nåddes av Bara-Tingstäde grupp m träffar i 10 figurer, följd av Ekeby och Havdhems grupper, vilka nådde samma poäng, medan Visbygruppen placerade sig på fjärde plats.
Gotlands skytteförbunds enskilda fältskjutningar ägde samtidigt rum emot 4 olika mål: 1/8-figur, 1/1 figur i sidled, ryttarfigur visande front samt kulspruteskytt. Skjutningarna ägde rum på södra fältet, där den omväxlande och kuperade terrängen var mycket lämplig för ändamålet. Antalet skyttar var 125, nämligen i IV:de klassen 47, i II klassen 40, i II klassen 30 och i I klassen 8; Bästa resultaten nåddes i IV:de klassen av fanjunkarna K. Norman och J. Ahlström; som båda nådde 24 träffar eller alla möjliga, i III:e klassen av Hj Björklund, Bara, med 23 tr, i II klassen av R. Angelöv, Ekeby, 4. Gardell, Hesselby, och A. Bolin, Tofta med 21 tr. kamlbi i I .klasseni av I Hagvall, Dede, med 15 tr. Medelträff för medalj var 15. Östra kretsens pokal erövrades av Dede skyttegille med 90 tr.
Skjutningarna bevistades av militärbefälhavaren, som med intresse följde såväl den enskilda fältskjutningen som gruppskjutningen. Lottorna från Visby och Västergarn med doktorinnan Carlson i spetsen skötte förplägnaden på ett som vanligt mycket förtjänstfullt sätt varför de också särskilt avtackades av deltagarne, som i samlad trupp giorde sin uppvaktning. Hedersprisen, av vilka de förnämsta voro skänkta av kvinnoförbundet och Visby nationalbevärings kvinnoförening, utdelades efter tävlingens slut, varemot de övriga komma att utsändas till pristagarne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932
N:r 265