Tillkännagivanda.

Jämlikt 2 § i Kungl. kungörelsen angående uppbörd av automobilskatt m. m. den 12 december 1924 tillkännagives, att uppbörd av automobilskatt för år 1942 försiggår från och med den 1 till och med den 15 februari.
Till varje skattskyldig utsändes före den 1 februari under postförskott behörig debetsedel. Det åligger den skattskyldige att senast den 15 februari inlösa postförskottsförsändelsen.
Gör skattskyldig troligt, att han icke senast den 10 februari erhållit sin debetsedel, äger han före uppbördstidens utgång hos länsstyrelsen inbetala skatten.
Därest skatten icke erlägges före uppbördstidens utgång skall indrivningsavgift utgå.
Vidtagen adressförändring skall ofördröjligen hos länsstyrelsen anmälas för kostnadsfritt intagande I automobilregistret.
Visby i landskansliet den 29 januari 1942.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1942
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *