Visby. Tyrsén – Foto.

Visby. Tyrsén - Foto.

Innehavare Ivar Tyrsén. Stenkumlavägen. Visby. Tel. 562, filial 1062.
1924- 1928 hade innehavaren plats som handelsbiträde i Lärbro. Han kom sedan till Burgsvik som biträde och började där utveckla sina talanger som konstnärlig fotograf. 1931 övertog Tyrsén en fotografiateljé vid Visborgs slätt, som innehades till 1939, då nuvarande rörelse startades. En filial öppnades i Visby 1942. Lokalerna äro stora och synnerligen gediget inredda, och areljén förfogar över förstklassig, modern apparatur. Allt inom den fotografiska branschen utföres, bl. a. fotomålningar. Försäljningen omfattar ett välsorterat urval av kameror, films, utensilier av alla till facket hörande artiklar m. m. Grossisthandel i ramar drives. Firman är stadens ledande, och allt arbete utföres av skickliga fackmän. Fem personer äro anställda i rörelsen. Innehavaren är kassör och sekreterare i Gotlands Fotoförening samt tillhör Tempelriddarorden och I. O. G. T.

Knut Ivar Henning Tyrsén är född den 31 januari 1909 och son till lantbrukaren T. G. Johansson o.h.h. Karolina f. Englund. 1940 gifte han sig med Margit Svensson. Barn: Kurt-Ove, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *