Visby. Firma Knut Holmberg.

Visby. Firma Knut Holmberg.

Nybyggnads- & Reparationsarbeten. Södervärnsgatan 19-21. Visby. Tel. 1049, bost. 250.
Till 1919 arbetade Holmberg i föräldrahemmets jordbruk. Efter anställning hos byggmästare Arvid Hägg i Klintehamn var han verksam som byggnadssnickare hos Luth & Rosén i Eskilstuna under ett år och började därefter egen byggnadsrörelse, som efter hand utvecklats allt mer. Villor uppfördes i såväl Visby som dess omnejd, och egen såg och hyvleri startades i Österby. 1937 tillkom nuvarande snickerifabrik, som sedan dess vid flera tillfällen utvidgats och moderniserats. Sju snickerimaskiner disponeras f. N. Tillverkningen omfattar alla slags byggnadssnickerier, inredningar för butiker samt enklare möbler m. m., och försäljningen omfattar trävaror, listverk, björk- och ekparkett, träfiberplattor, plywood, takpapp samt eternitplattor i olika utförande. I företaget äro ett trettiotal man sysselsatta.

Knut Erik Holmberg är född den 25 mars 1900 och son till lantbrukaren Mats Erik Holmberg o. h. h. Johanna Regina Holmberg. 1928 gifte han sig med Amy Pettersson. Barn: Sten Gösta Emanuel, född 1930, Lennart Nils Erik, född 1932, och Gerd Iris Linnéa, född 1934.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *