Visby. Firma Gardell & Hammarström.

Visby. Firma Gardell & Hammarström.
Visby. Firma Gardell & Hammarström.

Byggnadsrörelse. Haqvin Spegelgatan 6. Visby. Tel. 1431, bostad 1373.
Byggmästarna Hammarström och Gardell startade företaget 1939. Byggmästare Hammarström började i lära hos fadern och åren 1932-1933 genomgick han Vendelsbergs folkhögskola. 1937 avlade han byggnadsingenjörsexamen vid Stockholms tekniska institut, varefter han erhöll ett års praktik vid A. -B. Hamnbyggnadsbyrån i Stockholm. Ett flertal stadsfastigheter och villabyggnader ha uppförts av firman. Bl. a. kunna nämnas biskopsgården i Visby, uppförd 1940, Svedbergs bageriavdelning, Lektor Kantells fastighet vid Skeppargatan, ett större pensionatsbygge samt en del förrådshus för Kronans räkning på Gotland. Byggmästare Gardell började arbeta hos sin fader, lantbrukare Johan Gardell, och efter anställning vid Skånska kavalleriregementet i två år övergick han till sjömansyrket. Efter ett par års anställning som sjöman innehade han i sex år konditioner hos olika byggnadsfirmor på Gotland. År 1934 startade han eget företag. Under den efterföljande tiden uppfördes ett flertal fastigheter på Gotland. Denna rörelse innehade han till år 1939, då kompanjonskap med Hammarström ingicks. Cirka fyrtiofem personer äro anställda i företaget.

Hilding Emanuel Hammarström är född den 15 december 1906 och son till byggmästare Fredrik Hammarström o.h.h. Emile f. Tomsson. Han är gift sedan 1940 med Laila Sunesson. Barn i första giftet: Paul, född 1938

Karl Fredrik Gardell är född den 9 februari 1906 och son till lantbrukaren Johan Gardell o.h.h. Augusta f. Ekedahl. Han är gift sedan 1937 med Greta Welander. Barn i första giftet: Karl-Axel, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *