Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Torsten Johanssons Cykel- & Radioaffär.

Tingstäde. Tel. 31.
Innehavaren var i sex år anställd som typograf vid Gotlands Allehanda. Han innehade därefter en radioverkstad i förhyrd lokal till 1934, då nuvarande fastighet uppfördes, och samtidigt utökades rörelsen att omfatta såväl cykel- som radioaffär. Affären är rymlig och välinredd samt försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar huvudsakligen cyklar av märket Monark jämte tillbehör och reservdelar samt radioapparater och sportartiklar. Fullständig laddningsstation finnes och alla slags reparationer inom branschen utföras.

Karl Torsten Johansson är född den 23 februari 1904 och son till elektrikern Emil Johansson o. h. h. Agda f. Larsson. Sedan 1937 är han gift med Ingeborg Hansson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *