Roma Mekaniska Verkstad.

Roma Mekaniska Verkstad.

Innehavare Karl Joelsson. Roma Kloster. Telefon 44, bost, ankn.
Fabrikör Joelsson fick som femtonåring anställning vid ett bosättningsmagasin i Visby. Han innehade därefter under nio år plats vid snickerifabrik och sysslade till 1921 med dammbyggnadsarbete och uppsättande av en kraftstation. Sistnämnda år startade han tillsammans med en kompanjon sin nuvarande firma, som till en början drevs under blygsamma förhållanden. Kompanjonen utträdde ur rörelsen 1923 och under senare år har fabrikör Joelsson stadigt fört sitt företag framåt. Det är numera inrymt i en förstklassigt utrustad verkstadslokal och utför reparationer av bilar, motorer och alla slags maskiner. Två man äro i regel anställda i rörelsen.

Karl Artur William Joelssom är född den 20 april 1894 och son till järnvägstjändteman Karl Joelsson o.h.h. Kristina f. Nilsson. 1926 gifte han sig med Alva Fohlin.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *