Roma. Firma Josef Nilson.

Roma. Firma Josef Nilson.

Plåtslageri. Roma Kloster. Telefon 75.
Som fjortonårig kom innehavaren i yrkeslära i Klintehamn hos plåtslagarmästare Josef Pettersson, och efter en fyraårig anställning där startade han jämte en kompanjon egen firma på platsen. Denna rörelse drevs under tre år. Åren 1930-1032 tjänstgjorde plåtslagare Nilson som sjukvårdsvikarie vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala, och sistnämnda år startade han sin nuvarande rörelse, som senare överflyttades till en av innehavaren uppförd verkstadsfastighet. Samtidigt härmed uppfördes även en privatvilla på tomten. Verkstaden är stor och välinredd samt förfogar över moderna maskiner. Firman har bl. a. tillverkning av rostfria diskbänkar, soptunnor, fläktledningar, plåtkaminer, tvättbaljor och ventilationshuvar. Bland firmans kunder märkes I 18, Svenska sockerfabriks A.-B. i Roma och vägdistrikten över hela Gotland.

Oscar Emil Josef Nilson är född den 6 februari 1907 och son till jordbrukaren Otto Nilsson o.h.h. Karolina f. Pettersson. 1935 gifte han sig med Greta Linnéa Lundin. Barn: Hans, född 1935, Kerstin, född 1937, och Bengt, född 1940.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *