Ett dussin skolynglingar

från nya Elementarskolan och f. d. Beskowska skolan under ledning af adjunkten J. M. Pettersson hitkommo i dag med Polhem för att företaga botanirka exkursioner, hufvudsakligen i trakten af Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Juni 1892
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *