Klintehamn. Siggelin & Son.

Klintehamn. Siggelin & Son.

Byggnadsfirma. Klintehamn. Tel 55, bost. 165.
Företaget startades av byggmästare Albin Siggelin år 1901 med byggnadsverksamhet kombinerad med snickeri, såg och hyvlerifabrik. Sedan kompanjonskap ingåtts, drevs firman till 1936 under namn Siggelin & Widerkrantz. Sistnämndaår inträdde byggmästare Albin Siggelins son Birger i rörelsen, varvid nuvarande firmanamn antogs. Birger Siggelin började tidigt arbeta i faderns firma och erhöll en mångsidig utbildning. Under åren har han anförtrotts uppförandet av de flesta fastigheter som byggts i samhället. Även i Visby har firman anlitats för uppförande av fastigheter och reparationer. Kassavalvet i Sv. Handelsbanken, ombyggnad av artillerikasernen samt Bilförsäljnings A.-B. Stora fastighet (1942) höra bl. a. Till uppdragen där. Omkring 65 man äro sysselsatta vid företaget.

Albin Siggelin är född 1875.
Birger Siggelin är född 1909.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *