Olyckshändelse och skenande hästar.

I lördags morgse skulle en del folk från Bondans å Fårö åka till kyrkan till en s. k. skördefest. Flere personer sutto på skjutsen, bland dessa en 80-årig gumma och en 10 årig gosse, Josef Hellgren, hvilken satt framme i vagnen med benen utanför densamma.
Vid körandet öfver en trasig bro, blefvo hästarne skrämda och satte af i sken samt rusade upp mellan ett par träd. Gossen kom emellan skalmen och ett af dem samt fick hela låret upprispadt och benet i öfrigt krossadt. Han förbands af barnmorskan samt fördes sedan in till Visby. Föga hopp lär fionas om benets räddning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *