Hemse Värme- & Sanitetsaffär.

Inneh. Axel Ahlström. Hemse. Tel. 160.
Som ung pojke började fabrikör Ahlström arbeta i faderns smidesrörelse. Han fortsatte därmed till 1919, då han uppförde egen mek. verkstad, vilken drevs till 1939. Detta år flyttade han till Hemse och byggde där nuvarande verkstad, vilken är synnerligen rymlig och utrustad med moderna maskiner. Samtidigt uppfördes en tidsenlig privatbostad, vilken inrymmer stor utställningslokal. Mekaniska arbeten av alla slag utföras och firman har anlitats för ett stort antal värme- och sanitetsanläggningar inom mellersta och södra Gotland, bl. a. har arbeten utförts för Hemse kommunalhus. Upp till tio arbetare har sysselsättning vid företaget. Taxeringdvärdet är 20.000 kr. och brandförsäkringsvärdet 35.000 kr.

Karl Axel Emil Ahlström är född den 17 juni 1897 och son till smidesmästaren Albert Ahlström o. h. h. Karolina f. Hamrell. Sedan 1920 är han gift med Elisabet Pettersson. Barn: Villy, född 1920, och Bertil, född 1921.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *