Medelst offentlig och frivillig auktion

låter hemmansägaren J, O. Åkerbäck, Hejdegårda i Hejde, lördagen 31 denneg från kl. 9 f. m, till den högstbjudande försälja ett stycke skog, pärkvig, uti d. s. k. Hejdhagsskogen nära intill den gamla ångsågsplatsen. Skogen är passande till såg- och bygnadstimmer; afverkninga- och de öfriga vilkoren blifva tillkännagifna före utropet.
Omedelbart efter skögsauktionens slut försäljes hemma å gården en mängd lösegendom, hvaribland må nämnas: vänd- och spetsplogar, slät- och krokpinoharfvar, 2:ne tjurar, 1 par mindre oxar, kor och lam, 1 ressläde, 1 trilla samt diverse vexelbjul m. m, Betalniogsanstånd är för den lösa egendomen till den 1 nästkommande Oktober.
OBS.! För att allt skall medbinnag börjas auktionen precis kl. 9 f. m. i skogen.
Guldrupe d. 21 Jan, 1891.
Efter anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *