Tåghinder

har i dag inträffat på Gotlands jernväg till följd af snöstormen, hvilken vräkt upp väldiga drifvor, så att här i staden snöplogen fltigt måst användas.
Trots det att vädret redan i går var svårt gick trafiken på jernvägen sin jämna gång, men efter det förskräckliga ovädret i natt, ansåg man sig icke kunna i morgsa utsända något tåg härifrån med hopp att det skulle komma fram. Morgontåget från Hemse utgick i vanlig tid, men beordrades stanna i Etelhem såsom den i allt lämpligaste uppehållspunkten, derest hindret skulle blifva långvarigt.
Mellan kl. 10 och 11 i förmiddags utgick härifrån det nya lokomotivet med snöplogen och lyckades tack vare denna samt en del skottande manskap tränga sig igenom de på sina ställen 7 fot höga drifvorna fram till Barlingbo. Dit hade i förväg Hemsetåget beordrats, och befann sig också der, när Visbylokomotivet anlände.
Kl. 1/2 1 inkom tåget hit till staden.
Eftermiddagståget till Hemse har utgått vanlig tid, men från Hemse går gifvetvis icke något tåg förrän i morgon bittida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *