Hemse. Firma Fred. Siltberg.

Smides- & Reparationsverkstad. Box 34 Hemse. Telefon: 144.
Innehavaren började arbeta inom yrket hos sin fader i Hemse. Han var verksam där till faderns död år 1933, viket år han övertog rörelsen. År 1937 genomgick han Hovbeslagareskolan vid Veterinärhögskolan. Smedjan är stor och ljus samt försedd med erforderlig maskinutrustning. Arbetet består huvudsakligast av lantbruks- och byggnadssmide samt tillverkning av gummihjulsvagnar och montering av gengasaggregat. Företagets specialitet inom hovslageriet är sjukbeslag. Fastigheten är uppförd 1938 och inrymmer kontor och bostadslägenhet. Den är taxerad till 10.000 kr. och brandförsäkrad för 20.000 kr.

Karl Fred. Waldemar Siltberg är född den 4 juli 1912 och son till smedsmästare Fridolf Siltberg o. h. h. Klara f. Levin, samt gift sedan 1937 med Alice Jacobsson. Barn: Per Gunnar, född 1938.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *