Fårösund. Firma Aug. Vesterberg & son.

Snickerifabrik. Fårösund. Tel. 25.
Fabrikör J. A. Vesterberg började år 1904 lära vagnmakeriyrket hos vagnmakare Lindell i Visby och startade därefter 1907 egen rörelse i Fårösund. Denna omfattade till en början endast vagnmakeri, men utvidgades efter hand till att även omfatta snickeri. Rörelsen drevs under de första åren endast hantverksmässigt. 1908 hade företaget utvecklats så att större lokaler måste anskaffas och samma år uppfördes den nuvarande verkstadsfastigheten, vilken fem år senare måste tillbyggas ytterligare. Fastigheten inrymmer fabrikslokaler i två våningar samt i övrigt kontor, pannrum, badrum och lagerutrymmen. Den maskinella utrudtningen är fullt modern och tillverkningen utgöres numera huvudsakligen av byggnads- och möbelsnickerier i olika träslag. Snickerierna utföras såväl efter egna som efter kundernas ritningar. Fabrikör J. A. Vesterberg son, Enar Vesterberg, vilken utbildats i yrket i firman, inträdde 1939 som delägare i företaget. Förutom innehavarna äro fem personer anställda i företaget.

Johan August Vesterberg är född den 28 september 1887, son till skomakarmästare Alfred Vesterberg o.h.h. Elna f. Jönsdotter, samt gift sedan 1910 med Wilhelmina Pettersson. Barn: Enar, född 1911, Margit, född 1913, och Helmer, född 1923.
Enar Alfred Vesterberg är gift sedan 1934 med Vivan Johansson. Barn: Leif, född 1940, och Bo född 1942.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *