Drunknad gotländska.

I fredags morgse tilldrog sig den olyckshändelsen ombord å ångfartyget Betty, som var på väg till Stockholm med spanmålslast från Ryssland, att kokerskan, Anna Fagerström från Gotland, på detta fartyg efter passerandet af Vaxholm drunknade. Ingen såg eller hörde, huru det tillgick. Hon hade varit uppe kl. mellan 5 och 6 för att laga kaffe och skulle sedan börja att rengöra i hytterna. Hon klagade öfver ett tillfälligt illamånnde. Man tror, att hon ej af våda fallit i sjön, ty fartyget har mycket höga brädgångar, utan förr sjelf sökt döden.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 28 November 1887.
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *