Gotlands tegelbruksaktiebolag

i likvidation hade i går extra bolagsstämma i Hafdhem. Därvid framlade likvidatorerna redovisning för sin förvaltning.
Af denna redovisning inhämtades, att bolagets fastigheter och alla öfriga tillgångar försålts till Gotlands nya tegelbruksaktiebolag till ett pris af kr. 133,568:49. Likviden har verkstälts på det sätt, att Gotlands nya tegelbruksaktiebolag dels kvittat sin fordran hos Gotlands tegelbruksaktiebolag i likvidation och dels öfvertagit bolagets samtliga öfriga skulder.
— Gotlands nya tegelbruksaktiebolag har i dag på middagen haft extra bolagsstämma å stadshotellet härstädes under dir. N. Broanders ordförandeskap. Därvid godkändes styrelsens åtgärd att för bolagets räkning öfvertaga Gotlands tegelbruksaktiebolags i likvidation fastigheter och tillgångar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *