Anslag till skogsdikning.

För afdikning af lämplig vattensjuk skogsmark lämnar skogsvårdsstyrelsen inom Gotlands län i mån af tillgångar bidrag med belopp, uppgående till halfva gräfningskostnaden.
Afvägningar, dikningsplaner och kostnadsberäkningar utföras för en ringa kostnad genom skogsvårds-styrelsens tjänstemän.
Ansökningar om biträde och bitdrag böra insändas ju förr dess hellre och om möjligt före den 1 instundande maj. Närmare meddelanden å skogsvårdsstyrelsens expedition.
Visby i februari, 1915.
Skogsvardsstyrelsens vägnar
Carl Bolin.
Ragnar Melin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *