Från landsbygden. Rute.

RUTE, 23 februari.
Äfven i Rute ha skolbarnen blifvit hugnade med ett slädparti, hvilket gick af stapeln förra onsdagen. Kl. 2 e. m. samlades på planen framför skolhuset aderton slädar. Snart bar det af i det vackra solskensvädret på en härlig slädtur inom socknen, och man stannade först framför prästgårdstrappan. I prästgården blefvo barnen förplägade med kaffe, några sånger sjöngos, och dagen afslutades med bön och psalmsång, hvarefter hvar och en fick fara hem till sitt. De strålande anletena buro vittne om en allmän belåtenhet med detta afbrott i skolarbetet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *