En utställning,

som är värd allt beaktande af våra husmödrar, är den utställning af gasapparaten, som f. n. pågår i en för detta ändamål apterad lägenhet i f. d. Wedinska bryggeriets lokal vid S:t Hansgatan. Utställningen visar tydligt, af hvilken revolutionerande betydelse för hushållet, som gasverket är och kommer att bli för vår stad. Bland typiska gasapparater, som man i första hand lägga märke till, äro gaskokplattor, gasspislar, gasstekugnar och strykjärnsvärmare för gas.
Arbetena med gasverksanläggningarna här i staden pågå nu med all ifver, hvarom våra upprifna gator bäst vittna, och det är på tiden att husmödrarna nu taga kännedom om gasen och dess användning och inhämta de upplysningar, som härför äro nödvändiga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *