Auktion vid Fjells i Endre.

Till följd af åkerjordens utarrendering låta sterbhusdelägarne efter aflidne hemmansägaren Anders Karlsson vid Fjells i Endre genom offentlig auktion, som hålles lördagen den 6 instundande mars kl. 10 f. m., försälja en del inre och all yttre läsegendom såsom: sängar, soffa, mans- och kvinsgångkläder, nickel- och nysilfverarbeten, tvänne stokreatur (däraf 1 i 3:dje året) 4 st. högmjölkande och reaktionsfria kor, 2 kvigor, div. hand-, redskap, 1 lastdragare och 1 lastvagn, 2 arbetsvagnar, 1 par rack och 1 par arbetskälkar, sättare, skrof- och foderhäck, slät-, klös-, krok- och fjäderharfvar, 1 slätvält, radsånings-, hackelse-, rotskärnings- och vindmaskiner, 1 hästräfsa, vänd- och spetsplogar, 1 decimalvåg, 1 ridsadel, 35 tolfter torra bräder och i parti fyrkantvirke, 1 parti foderbetor och morötter samt 2 års betesrätt i hagen m. m.
Vid samma tillfälle säljes för annan person: 1 själfafläggare, 1 slåtter- och 1 hackelsemaskin, 1 ny hänggigg, 1 kakkross, 2 fjädervagnar, 1 hästräfsa samt ett parti tinnesvirke m. m.
Endast säkre inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 sept. 1915.
Endre den 24 febr. 1915.
P. S. HARTMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *