Från landsbygden. Östergarn.

ÖSTERGARN, 22 febr.
Försvarsfest var i går anordnad i härvarande folkskola. Den rymliga salen, rikt dekorerad i de svenska färgerna och med ett smakfullt dukadt kaffebord i midten, var redan vid festes början till trängsel fyld af folk, som samlats dit ej endast från Östergarn utan äfven från kringliggande socknar. Festen inleddes med ett hälsningstal af ordinarie läraren på platsen, hvarefter »Du gamla du fria» unisont sjöngs af de församlade. Därefter följde omväxlande sång och musik, utförd af musikamatörer från orten, hvilka äfven hade nöjet att bland sig se den gamle östergänningen och musikern Otto Jakobsson. Musik och sång sköttes utmärkt på alla händer, särskildt senterades kvartettsången lifligt af publiken. Sedan kaffe druckits, hvilket på grund af publikens talrikhet, omkring 250 personer, tog rundlig tid, vidtog festens hufvudnummer, högtidstal af landrbrukaren C. O. Bendelin, Bengts. Efter talet, som genomandades af varm och hängifven fosterlandskärlek, sjöngs unisent »Vår Gud är oss en väldig borg». Därefter följde åter sång och musik samt »Dölbeln vid Juutas», på ett medryckande sätt deklamerad af vik. läraren H. Dahlgvist. Inkomsten af den synnerligen lyckade, af fosterländsk stämning alltigenom präglade festen uppgick till den vackra summan af 112 kr., afsedd att användas för sjukvården i fält.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *